Actuele en recente projecten

Met meer dan 100 projecten in de afgelopen 15 jaar, presenteren wij u hier een selectie van meer recente activiteiten. Hoewel wij een Nederlands bedrijf  zijn, zijn veel van onze projecten in het buitenland, met name in het VK.

Parlementsgebouw van Wales, Cardiff

Queen Mary Universiteit, Londen

Het gebouw aan Mile End Road in Oost London wordt verwarmd en gekoeld met een 100 kW warmtepomp-installatie.  Oplevering was in maart 2011, het project gaat nu de eerste winter in.

Bezoekerscentrum vogelbescherming, London

Michael Faraday School, Londen

Lagere school in Walworth, London. Warmtepompinstallatie van 90 kW met de gesloten bodemwarmtewisselaar onder het kunstgras sportveld van de school.

Michael Faraday School, Walworth (photo Morley von Sternberg)

Highbury College, Cosham

Nieuwbouw op de campus van Highbury college is recentelijk in gebruik genomen. Circa 500 kW warmtepompinstallatie met een verticale bodemwarmtewisselaar onder het aangrenzende parkeerterrein.

Queens University, Belfast

Recentelijk is de nieuwe bibliotheek en het gebouw van de faculteit wiskunde van de Queens Universiteit in Belfast in gebruik genomen. Het gesloten bronnenveld wordt hoofdzakelijk voor de koeling middels warmtepompen gebruikt.

Schoenmakershoek, Etten-Leur (NL)

De nieuwbouwwijk "Schoenmakershoek" bestaat uit circa 940 woningen die voor hun energievoorziening (verwarming, tapwater en koeling) gebruik maken van individuele bodemgekoppelde warmtepompen. Start bouw 2006.

Bij een dergelijke projectomvang (> 30 ha) dient op voorhand vastgesteld te worden welke langjarige effecten de energiehuishouding heeft op de bodemtemperaturen, welke rol de grondwaterstroming in het gebied hierin speelt en welke gevolgen dit heeft op de langjarige energieprestaties van de warmtepompen.

Naast bureau-onderzoek zijn in het gebied proefboringen verricht en enkele thermische responstest uitgevoerd om de bodem te karakteriseren (bodemopbouw, textuur, grondwater stijghoogten en warmtegeleiding). Vervolgens is een modelstudie verricht waarin de effecten van energievraag van de woningen op de langjarige bodemtemperatuurontwikkeling zijn onderzocht.

Navolgend is voor de gemeente Etten-Leur een PvE opgesteld dat gebruikt is om de thermische en (milieu)technische kwaliteit van het project te waarborgen. Evaluatie van de warmtepompsystemen in de woningen is hier onderdeel van.

Etten-Leur: Temp. ontwikkeling bodem na 5 jaar (deelgebied noord).

Scenario: Grondwaterstroming en 50% regeneratie van onttrokken warmte.

Project diversiteit

Onze projecten zijn zeer uiteenlopend van aard en grootte, maar hebben de overeenkomst dat zij op duurzame wijze verticale bodemwarmte- wisselaarsystemen toepassen.

* Individuele woningbouw

* Apartementen

* Publieke gebouwen

* Educatieve projecten

* Universiteiten & scholen

* Commercieel zakelijk

* Opslag & industrieel